БРЕЗЕНТ

 

  Дължина
(в метри)
Широчина
(в метри)
Височина
(в метри)
Обем
(в кубични метри)
Товароносимост
(в тонове)
Палета Вид Функции
                   
1 СА 1011 ММ 8.30 2.45 2.60 53 7 20 Брезент – щора Борд
2 СА 3839 КС 9.30 2.45 2.65 60 7 23 Брезент  
3 С 7209 НК 9.00 2.45 2.65 58 10 22 Брезент и Открит  
4 СА 9755 ТА 9.00 2.45 2.85 63 8 22 Брезент  
5 СВ 4082 СХ  8.20 2.48 2.40 48 6 20 Брезент Борд
6 СВ 2079 АР 6.20 2.45 2.25 34 7 15 Брезент Борд
7 СВ 2167 КС 7.20 2.45 2.45 43 6 18 Брезент Борд
8 СВ 2173 ММ 9.00 2.50 2.70 61 15 22 Брезент Борд
9 СВ 6046 МН 7.30 2.50 2.70 49 10 18 Брезент Борд
10 СВ 2051 НА 7.10 2.48 2.65 47 6 17 Брезент Борд
11 СВ 8410 НА 7.70 2.50 2.65 51 6 19 Брезент