Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-26980-C01 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: МИГ-ТРАНС ООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.09.2020г.
Край: 30.12.2020г.