ЗАСТРАХОВКИ

ЗАСТРАХОВКИ

Фирма МИГ-ТРАНС ООД е застрахователен агент към ДЗИ.
Сключени са договори за всички видове застраховки.

Общо застраховане:

Карго застраховки
Отговорност на превозвача
Гражданска отговорност + зелена карта
Каско
Имущество
Професионални отговорности
Медицински
Задължителна застраховка Трудова злополука

Животозастраховане

миг-транс

контакти

Запитване