Обяви

Кратко описание на длъжността:

• отговорност за превозването на товари и съпровождащите ги документи
• следва установеният дневен маршрут и график за работа
• участва в товаро-разтоварния процес
• грижи се и извършва преглед на състоянието на повереното му МПС (гориво, охладителната течност, масло, гуми, осветление, спирачки и др.)