история

1992

Всичко започва през 1992 година, когато Кирил и Румяна Мартинови създават фирма ЕТ Кирил Мартинов. Със спестени пари се закупува първия камион, с който Кирил започва да извършва различни превози на различни клиенти. През първата година обаче фирмата няма все още дълготрайни клиенти. Затова двамата решават да пуснат обява, за услугите, които извършват, във вестник. Това решение бързо се отплаща – само след 2 дена със семейството се свързва човек, за когото фирмата започва да превозва стока 3 дена в седмицата. Малко по-късно с ЕТ Кирил Мартинов се свърва друга фирма, за която започват да превозват товари  в останалите 2 дена от работната седмица. Така намерили начин да запълнят плътно работното време за един камион. През цялото това време, Румяна се занимава с документалната част на фирмата, а Кирил с техническата. По-късно, със спестените пари, започват постепенно да се набавят още камиони и да се наемат служители.

1999

През 1999г. се зъсдава и второто ЕТ МИГ-ТРАНС Румяна Мартинова и през 2000г. е образувана фирмата МИГ-ТРАНС ООД като последовател на двете ЕТ фирми. В годините до 2008г. двамата собственици инвестират печалбите си предимно за разрастване и обновяване на автопарка. Различните по вид, тонаж и обем автомобили успяват да задоволят потребностите на голям брой клиенти, извършващи всякакъв вид дейности. Това става предпоставка компанията да се наложи бързо на пазара и да реализира добри печалби. Тогава се появявя необходимостта от закупуване на земи за паркинг на автомобилите. Ръководството взема решение да инвестира заемни средства под формата на банков кредит. Финасовата стабилност на фирмата и дългогодишните взаимоотношения с обслужващата банка прави отпускането на инвестиционен кредит бързо и лесно. Първоначално се закупува една земя със сграда, която се санира и ремонтира, за да бъде създаден на нейно място сегашният офис, а останалата част от земята се използва за паркинг. По-късно се закупува втора земя със сграда, която се санира и ремонтира, за да се създаде хале за обслужване на автомобилите и хале за складиране на стоки, а останалата част от земята се използва отново като паркинг.

2014

През 2014г. дружеството започва да извършва и застрахователни услуги, като до момента извършва застраховки единствено на своите собствени активи. Днес МИГ-ТРАНС ООД е в процес на подготовка за предлагане на застрахователните услуги и на външни за компанията лица. Този проект е предвиден да бъде задействан през 2020г.